Latar Belakang

Terengganu Strategic & Integrity Institute (TSIS)

Pengenalan
Terengganu Strategic & Integrity Institute (TSIS) merupakan sebuah agensi badan pemikir yang membantu merangka polisi dan hala tuju Kerajaan Negeri Terengganu terutamanya melalui Belanjawan Negeri.

TSIS yang ditubuhkan pada 20 Februari 2011 dahulunya dikenali sebagai Institut
Integriti & Kajian Strategik Terengganu (T-ISSI) yang menggabungkan dua agensi iaitu; Institut Integriti Negeri Terengganu (IINT) dan Terengganu Development Institute (TDI) bertempat di Kem Telaga Batin, Seberang Takir. T-ISS kemudiannya ditukarkan kepada TSIS pada tahun 2015 selaras dengan perkembangan fungsinya dan berpindah ke Jalan Kemajuan Kuala Terengganu. Peranan dan tanggungjawab TSIS terus berkembang sehingga mempunyai dua cawangan.

Dengan slogan ‘Lead, Inspire’, TSIS bukan sahaja berperanan mengumpul idea-idea baharu, bahkan turut berfungsi sebagai penghubung antara penggubal dasar, pihak swasta dan juga rakyat.

Pengenalan
Terengganu Strategic & Integrity Institute (TSIS) merupakan sebuah agensi badan pemikir yang membantu merangka polisi dan hala tuju Kerajaan Negeri Terengganu terutamanya melalui Belanjawan Negeri.

TSIS yang ditubuhkan pada 20 Februari 2011 dahulunya dikenali sebagai Institut
Integriti & Kajian Strategik Terengganu (T-ISSI) yang menggabungkan dua agensi iaitu; Institut Integriti Negeri Terengganu (IINT) dan Terengganu Development Institute (TDI) bertempat di Kem Telaga Batin, Seberang Takir. T-ISS kemudiannya ditukarkan kepada TSIS pada tahun 2014 selaras dengan perkembangan fungsinya dan berpindah ke Jalan Kemajuan Kuala Terengganu. Peranan dan tanggungjawab TSIS terus berkembang sehingga mempunyai dua cawangan.

Dengan slogan ‘Lead, Inspire’, TSIS bukan sahaja berperanan mengumpul idea-idea baharu, bahkan turut berfungsi sebagai penghubung antara penggubal dasar, pihak swasta dan juga rakyat.

TSIS secara keseluruhannya menghasilkan penyelidikan dasar dan pelan strategik yang relevan untuk kerajaan Negeri Terengganu. Menyediakan perkhidmatan sokongan profesional, mempromosikan dan memperkasakan integriti sekali gus menghubungkan antara kerajaan, pihak swasta dan rakyat kursusnya melalui Rang Undang-Undang Perbekalan Tahunan (Belanjawan).

TSIS secara keseluruhannya menghasilkan penyelidikan dasar dan pelan strategik yang relevan untuk kerajaan Negeri Terengganu. Menyediakan perkhidmatan sokongan profesional, mempromosikan dan memperkasakan integriti sekali gus menghubungkan antara kerajaan, pihak swasta dan rakyat kursusnya melalui Rang Undang-Undang Perbekalan Tahunan (Belanjawan).

Visi

Menjadi Badan Pemikir Yang Terunggul Bagi Kerajaan Negeri Terengganu Demi
Kesejahteraan Rakyat

Misi TSIS

1

Menghasilkan penyelidikan dasar & pelan strategik yang relevan

2

Menyediakan perkhidmatan sokongan & profesional

3

Mempromosikan & memperkasakan integriti

4

Menghubungkan antara kerajaan, pihak swasta & rakyat

Misi TSIS

1

Menghasilkan penyelidikan dasar & pelan strategik yang relevan

2

Menyediakan perkhidmatan sokongan & profesional

3

Mempromosikan & memperkasakan integriti

4

Menghubungkan antara kerajaan, pihak swasta & rakyat

Penerangan Logo

V3 Penerangan Logo 01

Oren

Berani Mengambil Risiko, Kesungguhan, Kreativiti, Entusiastik

Hitam

Optimis, Formaliti,
Sofistikated