Post Terkini

Statistik Pelancongan Domestik di Negeri Terengganu

Statistik Pelancongan Domestik Terengganu

Statistik Pelancongan Domestik Terengganu Terengganu merupakan sebuah negeri yang terletak di pantai timur Semenanjung Malaysia. Berdasarkan statistik pelancongan domestik yang dilaporkan oleh Sosioekonomi Negeri Terengganu

Read More »

"Lead, Inspire"

Berperanan mengumpul idea-idea baharu, bahkan turut berfungsi sebagai penghubung antara penggubal dasar, pihak swasta dan juga rakyat

Penyelidikan Strategik

Penyelidikan Dasar Dan Pelan Strategik Yang Relevan

Khidmat Profesional

Penyediaan Perkhidmatan Sokongan Dan Profesional

Memperkasa Nilai Intergriti

Mempromosi Dan Memperkasa Nilai Integriti

Hubungan Dua Hala

Menghubungkan Antara Kerajaan, Pihak Swasta Dan Rakyat

testpatter
Pattern2

Dr. Haji Wan Mat Bin Sulaiman

Chief Executive Officer of TSIS

TSIS adalah satu institusi penting bagi kerajaan negeri Terengganu yang bertindak sebagai badan pemikir, penyelidik dan penilai kepada keberkesanan perancangan dan pelaksanaan dasar, program dan aktiviti pembangunan, politik dan sosial kerajaan negeri.

Antara tugas utama yang diamanahkan kepada TSIS adalah penyediaan input belanjawan tahunan kerajaan negeri yang melibatkan proses perundingan dengan pelbagai pihak, perbincangan bersama pemegang taruh dan agensi-agensi kerajaan negeri. Di samping itu, TSIS juga menjalinkan kerjasama erat dengan pakar-pakar akademik yang berada di universiti tempatan terutama UniSZA dan UMT bagi perlaksanaan penyelidikan yang melibatkan keperluan negeri dan rakyat Terengganu.

TSIS juga melalui Centre of Excellence PITAS (CoE PITAS) bertindak sebagai sekretariat kepada Majlis Tindakan PITAS, merancang aktiviti pembangunan bersama agensi-agensi kerajaan terutama UPEN dan memantau pelaksanaan agenda pembangunan tersebut supaya selaras dengan agenda membina sebuah negeri Maju, Berkat dan Sejahtera sepertimana yang digariskan dalam PITAS (Pelan Induk Terengganu Sejahtera). TSIS juga diberi tanggungjawab untuk membantu kerajaan dalam pelaksanaan agenda kebajikan rakyat seperti perlaksaan Kad Sejahtera dan i-BANTUAN Terengganu.

Semoga TSIS sentiasa diberi taufiq dan kekuatan oleh Allah azza wajalla bagi menunaikan amanah ini dengan sempurna.

والسلام عليكم ورحمة الله.


Ketua Pegawai Eksekutif