Penyelidikan Dasar dan Pelan Strategik

search copy

Menyusun rancangan-rancangan di peringkat strategik & peringkat pelaksanaan

Icon Awam 1 1

Merangka dan merancang dasar awam negeri Terengganu

Icon kajian

Menjalankan kajian lapangan berkaitan sosio politik rakyat negeri Terengganu

Icon Awam 1

Menjalankan kajian terhadap institusi-institusi masyarakat atau pentadbiran komuniti

Icon Bahan

Menerbitkan bahan-bahan penyelidikan sebagai rujukan

Icon belanjawan

Menyediakan belanjawan negeri Terengganu yang berimpak tinggi

Visi

Menjadi Badan Pemikir Yang Terunggul Bagi Kerajaan Negeri Terengganu Demi
Kesejahteraan Rakyat