Pemerkasaan Integriti dan Latihan

Icon 1 New

Memperkasakan jabatan Integriti yang berfungsi sebagai sebuah Unit Integriti bagi mengawal selia hal-hal berkaitan integriti TSIS

Icon 2

Menyelia Penyelidikan Pembangunan Indeks Integriti bagi mengukur tahap pencapaian integriti sebagai tanda aras menentukan tahap penekanan pembudayaan integriti

Icon 3

Memastikan Dasar Integriti Darul Iman (DIDI) sebagai Dasar Rasmi kerajaan negeri yang mampu dijiwai oleh kakitangan kerajaan & kepimpinan masyarakat Terengganu

Icon 4

Menjalinkan Hubungan Strategik & menyokong usaha institusi-institusi Integriti disemua peringkat Negeri dan Nasional

Visi

Menjadi Badan Pemikir Yang Terunggul Bagi Kerajaan Negeri Terengganu Demi
Kesejahteraan Rakyat