Kertas Perspektif

49
Cabaran OKU Untuk Mendapatkan Pekerjaan Dan Hubungkait Dengan Majikan
37
Belanjawan 2021 : Belanjawan Survival Pandemik Covid-19
47
Bebanan Tugas dan Stres Dalam Profesion Keguruan
7
Anak Tidak Sah Taraf & Jenayah Zina Di Malaysia
43
Ulasan Kes Iki Putra dalam Kesalahan Liwat dan Harmonisasi Bidang Kuasa Mahkamah Sivil dan Syariah
Perspektif papper
Sektor Pertanian & Sekuriti Makanan Perlukan Perhatian